ขึ้นบน

ราคากลางโครงก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสำโรง หมู่ที่ 5 บ้านโนนจิก

ราคากลางโครงก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสำโรง หมู่ที่ 5 บ้านโนนจิก
 hot
ขนาดไฟล์:
6.20 MB
วันที่:
07 พฤษภาคม 2560
ดาวน์โหลด:
3 x

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสำโรง หมู่ที่ 5 บ้านโนนจิก ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท ราคาที่คำนวณกำหนดเป็นราคากลาง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560  เป็นเงิน 500,000 บาท

Rating: 0 / 0 โหวต  
เฉพาะสมาชิกที่เข้าระบบแล้วเท่านั้นที่จะให้ rate ไฟล์นี้ได้
 
 
 
Powered by Phoca Download

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20