ขึ้นบน

ราคากลางโครงการฝายน้ำล้นร่องโป่ง หมู่ที่ 15 บ้านหนองสะโน

ราคากลางโครงการฝายน้ำล้นร่องโป่ง หมู่ที่ 15 บ้านหนองสะโน
 hot
ขนาดไฟล์:
7.08 MB
วันที่:
08 พฤษภาคม 2560
ดาวน์โหลด:
2 x

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการฝายน้ำล้นร่องโป่ง หมู่ที่ 15 บ้านหนองสะโนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท ราคาที่คำนวณกำหนดเป็นราคากลาง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560  เป็นเงิน 500,000 บาท

Rating: 0 / 0 โหวต  
เฉพาะสมาชิกที่เข้าระบบแล้วเท่านั้นที่จะให้ rate ไฟล์นี้ได้
 
 
 
Powered by Phoca Download

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20