ขึ้นบน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เรื่อง การจัดเก็บภาษี ฯ ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เรื่อง การจัดเก็บภาษี ฯ ประจำปี 2557
 hot
ขนาดไฟล์:
1.33 MB
วันที่:
18 มีนาคม 2557
ดาวน์โหลด:
25 x

ตามที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2557 นอกสถานที่ นั้น

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ขอส่งตารางการจัดเก็บภาษีฯ ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบาพร้อมนี้

Rating: 0 / 0 โหวต  
เฉพาะสมาชิกที่เข้าระบบแล้วเท่านั้นที่จะให้ rate ไฟล์นี้ได้
 
 
 
Powered by Phoca Download

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20