ขึ้นบน

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ที่ 176/2557 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ที่ 176/2557 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 hot
ขนาดไฟล์:
606.38 kB
วันที่:
18 มีนาคม 2558
ดาวน์โหลด:
1976 x

ตามที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้จัดทำโครงการ " ให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ " ประจำปี 2557 เพื่อทำการสำรวจ (เพิ่มเติม) และการให้บริการจัดเก็บภาษี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จึงมีคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เพื่อจัดเตรียมสถานที่พร้อมทั้งมีหน้าที่ให้บริการประชาชน

Rating: 0 / 0 โหวต  
เฉพาะสมาชิกที่เข้าระบบแล้วเท่านั้นที่จะให้ rate ไฟล์นี้ได้
 
 
 
Powered by Phoca Download

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20