ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560

       วันที่ 16 สิงหาคม 2560 วันนี้เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้จัดโครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี มาให้ความรู้แก่เยาวชน

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วม "อบรมการล้างขยะพลาสติกเพื่อการนำกลับมาใช้ประโยชน์" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

      วันที่ 16 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโนส่งตัวแทน อสม. เข้าร่วม "อบรมการล้างขยะพลาสติกเพื่อการนำกลับมาใช้ประโยชน์" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมจัดโครงการรักน้ำ รักแผ่นดิน บ้านเตรียมสถานที่งานปลูกป่า และร่วมจัดโครงการรักน้ำ รักแผ่นดิน บ้านม่วงงาม ต.หนองสะโน ประจำปี 2560 เนื้องในวันแม่แห่งชาติ ณ บ้านม่วงงาม หมู่ 20

      เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เตรียมสถานที่งานปลูกป่า และร่วมจัดโครงการรักน้ำ รักแผ่นดิน บ้านม่วงงาม ต.หนองสะโน ประจำปี 2560  เนื้องในวันแม่แห่งชาติ ณ บ้านม่วงงาม หมู่ 20

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมจัดโครงการรักน้ำ รักแผ่นดิน บ้านม่วงงาม ต.หนองสะโน ประจำปี 2560

 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน พร้อมประชาชน ผู้นำชุมชน นักเรียน ร่วมจัดโครงการรักน้ำ รักแผ่นดิน บ้านม่วงงาม ต.หนองสะโน ประจำปี 2560 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

  วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการตำบลหนองสะโน เดิน-วิ่ง 2017 OLYMPIC DAY ณ บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติฯ ทุงศรีเมือง

   วันที่ 24 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เข้าร่วมโครงการตำบลหนองสะโน เดิน-วิ่ง 2017 OLYMPIC DAY ณ บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติฯ ทุงศรีเมือง

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 10

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20