ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

     วันที่ 9 มิถุนายน 2559 องค์การยริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ออกชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ 2559 และวันประชามติ ในฐานะวิทยากรประชารัฐ

     วันที่ 4 พฤษภาคม 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ออกชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ 2559 และวันประชามติ ในฐานะวิทยากรประชารัฐ  ( ขอความกรุณาเวทีประชาคมโครงการยกระดับฯหมู่บ้านๆละสองแสนให้พวกเราได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจนี้ )  ขอบคุณทุกหมู่บ้านนะคะ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสะโน ประจำปี 2559

     เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสะโน ประจำปี 2559 ณ อารยารีสอร์ท โขงเจียมริเวอร์ไซ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน สู่ประชาคมอาเซียน

        วันที่ 18 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน สู่ประชาคมอาเวียน วัที่ 18-20 เมษายน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นข้อบัญญัติและการติดตามประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ประจำปี 2559 บ้านรุ้งเจริญ หมู่ 14

      วันที่ 21 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นข้อบัญญัติและการติดตามประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ประจำปี 2559 (ระดับหมู่บ้าน) ระหว่างวันที่ 14-22 มีนาคม 2559  บ้านรุ้งเจริญ หมู่ 14 

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดบ้านโนนเลียง

     วันที่ 18 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดบ้านโนนเลียง ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20