ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด โครงการปักกลดชุมชนของ สภ.บุญฑริก

     

      คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด โครงการปักกลดชุมชนของ สภ.บุญฑริก

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมปันน้ำใจให้น้องหนองม่วง

     

      คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมกิจกรรมปันน้ำใจให้น้องหนองม่วง

อ่านเพิ่มเติม...

เจ้าหน้าที่ กองช่าง พร้อมพนักงานจ้าง อบต.หนองสะโน ออกพื้นที่ซ่อมแซมถนน ที่ชำรุด

     

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เจ้าหน้าที่ กองช่าง พร้อมพนักงานจ้าง อบต.หนองสะโน ออกพื้นที่ซ่อมแซมถนน ที่ชำรุดเพื่อให้พี่น้องสัญจรสะดวกและปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม...

กองช่าง อบต.หนองสะโน ออกพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะตามถนน

     

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.หนองสะโน ออกพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะตามถนน ให้พี่น้องสัญจรสะดวกและปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบขนมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

     

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ ร่วมมอบขนมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาโดม หมู่ที่ 8 ต.หนองสะโน

     

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาโดม หมู่ที่ 8 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โดยมีท่านมลชัย จันทโรธรณ์ นายอำเภอบุณฑริกประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20