ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

     วันที่ 5 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าฯอุบลฯเดินทางมาเยี่ยมและให้โอวาท

     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมต้อนรับท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมและให้โอวาทกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอบุณฑริก

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงาน"ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี" ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จ.อุบลฯ

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมงาน"ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี" ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จ.อุบลฯ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมซ้อมรำ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานใต้ร่มพระบารมี 60 ปี

      วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมซ้อมรำ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ทรงเสด็จประพาสจังหวัดอุบลราชธานี ครบ 60 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2558

     วันที่ 23 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 ณ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20