แจ้งผู้สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ร่องโป่ง) บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 15

Share
 

    แจ้งผู้สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ร่องโป่ง) บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 15   ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินราคากลาง 500,000 บาท  หากสนใจให้ไปยื่นเสนอราคาได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  7 กรกฏาคม 2560 เวลา 12.00 น ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

     

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20