กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอบุณฑริก ประจำปี 2556

Share
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน โดย นายเอกราช สูงสง่า นายกฯ นายขจรชัย พรรณาภพ ปลัดฯ พร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอบุณฑริก ณ สนามกีฬา เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20