แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ "ธาตุนางพญาเกมส์" ครั้งที่ 8

Share
เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2557 นายเอกราช สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน นายขจรชัย พรรณาภพ ปลัดฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลฯ พร้อมด้วยชาวตำบลหนองสะโน ร่วมกันจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ธาตุนางพญาเกมส์ ครั้งที่ 8" ขึ้น ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20