โครงการประชาสัมพันธ์และออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2557

Share

วันที่ 1-30 เมษายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-23 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20