อบต.หนองสะโน ร่วมกันตั้งเครื่องบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ในโอกาสปีใหม่ 2558

Share

วันที่ 16 มกราคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมกันตั้งเครื่องบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เช้าวันนี้ ในโอกาสปีใหม่ 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20