อบต.หนองสะโน อนุรักษ์ผ้าไทย โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย

Share

วันที่ 14 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทย โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20