กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2558

Share

     วันที่ 23 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 ณ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20