ต้อนรับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าฯอุบลฯเดินทางมาเยี่ยมและให้โอวาท

Share

     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมต้อนรับท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมและให้โอวาทกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอบุณฑริก

 


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20