กิจกรรม Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ

Share

     วันที่ 11 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน นำโดยนายเอกราช สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เป็นประธานในกิจกรรม Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ

 


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20