ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสมโภชน์ปราสาทธาตุนางพญา

Share

     วันที่ 7 มกราคม 2559 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสมโภชน์ปราสาทธาตุนางพญา ระหว่างวันที่ 12 -14 มกราคม 2559 นี้ เรียนเชิญทุกท่านร่วมงานนะคะ

 


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20