วันที่ 12-14 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จัดงานสมโภชน์ปราสาทธาตุนางพญา

Share

    วันที่ 12-14 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จัดงานสมโภชน์ปราสาทธาตุนางพญา จัดพิธีบวงสรวงปราสาทพระธาตุนางพญาปีที่ 10 อย่างยิ่งใหญ่มากๆ จัดขึ้นวันที่ 13 มกราคม ของทุกปี


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20