โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

Share

       วันที่ 7 มีนาคม 2559 นายเอกราช สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน จัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ. จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20