ร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสะโน ประจำปี 2559

Share

     เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสะโน ประจำปี 2559 ณ อารยารีสอร์ท โขงเจียมริเวอร์ไซ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

 


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20