กิจกรรม รำถวายแสดงความจงรักภักดี แสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Share

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 59  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมกิจกรรม รำถวายแสดงความจงรักภักดี แสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ครบรอบ 61 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี จุดเทียน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมกับชาวอุบลราชธานีกว่า70,000 บริเวณรอบทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20