กิจกรรมานสมโภชปราสาทธาตุนางพญาของชาวตำบลหนองสะโน

Share

     วันที่ 13 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน บริหารงานโดย นายเอกราช สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมงานสมโภชปราสาทธาตุนางพญาของชาวตำบลหนองสะโน ที่วัดบ้านจงเจริญ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20