โครงการประชาสัมพันธ์และออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 สำรวจประเมินภาษีบำรุงท้องที่ในรอบ 4 ปี พ.ศ.2560-2563

Share

     วันที่ 22 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน บริหารงานโดย นายเอกราช  สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล กองคลัง ร่วมจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์และออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 สำรวจประเมินภาษีบำรุงท้องที่ในรอบ 4 ปี พ.ศ.2560-2563 เพื่อพัฒนารายได้ท้องถิ่น อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20