กิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

Share

     วันที่ 13 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน บริหารงานโดย นายเอกราช  สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์  ประจำปี 2560 ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน  อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 


ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20