ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายอาหารพระ ประจำปี 2560

Share

      วันที่ 29 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง พร้อมประชาชน ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายอาหารพระ ประจำปี 2560 เพื่อให้เป็นสิริมงคล กับพี่น้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

 


                                       

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20