ร่วมกันจัดกิจกรรมเทปูนบริเวณหน้าสำนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายอาหารพระ ประจำปี 2560
ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์และออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ณ.วัดบ้านจงเจริญ
การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านอุดมชาติ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรม Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ
กิจกรรม รำถวายแสดงความจงรักภักดี แสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน
กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2558
กิจกรรมวันเนาประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
กิจกรรมานสมโภชปราสาทธาตุนางพญาของชาวตำบลหนองสะโน

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20