กิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอบุณฑริก ประจำปี 2556
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหนองสะโนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ
งานประเพณีแห่พระเวส เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2558
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
ต้อนรับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าฯอุบลฯเดินทางมาเยี่ยมและให้โอวาท
ต้อนรับ พลเอกสถิต แจ่มจำรัส ผอ.สนง.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสมโภชน์ปราสาทธาตุนางพญา
ประเพณีบุญบังไฟตำบลหนองสะโน ประจำปี 2557

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20