ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสมโภชน์ปราสาทธาตุนางพญา
ประเพณีบุญบังไฟตำบลหนองสะโน ประจำปี 2557
ปลูกป่าเพื่อพ่อ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีมอบกระบือ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน
รวมภาพ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 (2)
ร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2561
ร่วมกิจกรรมปันน้ำใจให้น้องหนองม่วง
ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ 100 ปี ธงชาติไทย ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20